Lapinporokoirien huonot lonkat

Juttua lonkkien ABCDE-asteikosta, PennHIP-menetelmästä, lonkkaindeksistä ja esimerkki siitä miten pelkkiin kirjaimiin tuijottaminen voi hämätä – ja yllätyksiä aina tulee, vaikka ottaa huomioon lonkkaindeksit. 🙂

Koiran virikkeellistäminen

Virikkeellistäminen voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: Emotional Enrichment eli tunteita vahvistava virike, Environmental Enrichment eli ympäristöllinen virike ja Behavioral enrichment eli käyttäytymistä vahvistava virike.