Impulsiivinen käyttäytyminen

Impulsiiviset yksilöt toimivat ennen kuin ajattelevat. Ne eivät ole välttämättä aggressiivisia, mutta kiihtyvät nopeasti ja nauttivat räyhäämisestä, minkä jälkeen ovat tyytyväisiä. Toisin sanoen koira pyrkii helpottamaan olotilaansa ulkoisella käyttäytymisellä. Samalla väärä käyttäytyminen vahvistuu nopeasti ja toimii näin ollen negatiivisena vahvisteena eli helpottaa koiran oloa.

Syysnäyttely

Nesla osallistui 9.10. 2016 Torniossa Lappalaiskoirien erkkariin ja tulokseksi tuli AVO / EH. 🙂

Lapinporokoirien huonot lonkat

Juttua lonkkien ABCDE-asteikosta, PennHIP-menetelmästä, lonkkaindeksistä ja esimerkki siitä miten pelkkiin kirjaimiin tuijottaminen voi hämätä – ja yllätyksiä aina tulee, vaikka ottaa huomioon lonkkaindeksit. 🙂

Koiran virikkeellistäminen

Virikkeellistäminen voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: Emotional Enrichment eli tunteita vahvistava virike, Environmental Enrichment eli ympäristöllinen virike ja Behavioral enrichment eli käyttäytymistä vahvistava virike.

Lumen ja jään maassa

Uutena vuotena Hopeametsän väki siirtyi asustelemaan napapiirin pohjoispuolelle. Olemme ahkerasti ulkoilleet Vikakönkään ja Vaattunkikönkään reiteillä.

Seitsemänviikkoiset Puuha-Petet

Pennut ovat huomenna seitsemän viikkoisia ja parhaimmassa / pahimmassa riiviöiässä. 🙂 Toisin sanoen ne ovatkin sitten valmiita lähtemään pikkuhiljaa omiin koteihinsa.