Operantti nelikenttä ja maalaisjärki -luento

Olin kuuntelemassa Koirakoulu Pawsiteteamin järjestämää Jirka Vierimaan luentoa Operantti nelikenttä ja maalaisjärki.

Luennolla käsiteltiin koirien oppimista ja koulutusta operantin ehdollistumisen ja operantin ehdollistamisen näkökulmasta.

 • Tilanne vaikuttaa voiko käyttäytyminen vahvistua psoitiivisesti.
 • Käyttäytymisen seuraukset vaikuttavat vahvistuuko vai heikkeneekö käyttäytyminen.
 • Kun koira sanoo “vuh”, ja ihminen vastaa siihen “hiljaa!”, ja koira sanoo taas “vuh” ja ihminen vastaa “hiljaa!”, niin ihmisen mielestä kielto “hiljaa” on positiivista heikentämistä kun koiran mielestä tämä voi toimia positiivisena vahvistamisena, koska se saa aikaan reaktion ja huomiota.
 • Samanlaiseen Juupas eipäs-peliin voi johtaa myös ns. ohottelu (“Oho”).
 • Kun koira tekee virheen esimerkiksi koulutuskentällä, niin kouluttaja voi ajattella Oho-sanan toimivan negatiivisena heikentämisenä. Samaan aikaan koira kuitenkin orientoituu saamaan palkkioita, ja tässä tapauksessa se saa ihmisessä aikaan reaktion sekä oikein toimimimalla (“Istu” -> herkku), että väärin toimimisella (“Oho” -> huomio), joten yksittäisellä rankaisulla (Oho) ei ole väliä. Jos rankaisulla on koiralle väliä, niin palkkion arvo heikkenee. Samoin jos korjataan jokainen virhe (“Oho”, “oho”, “oho”), koira ei välttämättä enää palkkaannukaan.
 • Koulutettavuus. Lapinporokoira (luennolla esimerkkinä rotikka) voi oppia yhtä nopeasti kuin bordercollie. Esimerkiksi bordercollie ehtii tehdä samassa ajassa useamman toiston. Mutta jos oppimista ei mitatakaan ajalla vaan katsotaan pelkästään toistomääriä, niin ne voivat olla samat. Ts. molemmat rodut voivat oppia saman asian samoilla toistomäärillä.
 • Yleistäminen. Jotkut koirat voivat yleistää havainnot ja toiset taas käyttäytymisen.
 • Motivaatio. Mieti mitä itse vahvistat tai jätät vahvistamatta, koska motivaatio on opittua ja sitä ohjailee koiran oppimishistoria.
 • Jos koira ei pääse tekemään sitä mihin se on jalostettu, toisin sanoen purkamaan käyttäytymistarpeitaan, niin ne tulevat läpi arjessa, esim. tuhoamisella, karkailulla, aggressiivisuudella jne.
 • Esimerkiksi paimenkoirilla tuijottaminen voi vahvistua negatiivisesti ja väärässä tilanteessa, jolloin koira alkaa paimentamaan autoja tai jalkoja.
 • Käyttöominaisuuksien hallitseminen vaihtoehtoisella toimintatavalla on iso homma.
 • Operantin ehdollistamisen avulla tarjotaan valintoja muuttavia kokemuksia. Esimerkiksi tuijottamisen sijaan voidaan vahvistaa etsimistä ja opetetaan koira valitsemaan ja havainnoimaan ympäristöään eri tavalla.